Juridisk ansvarsfraskrivelse

Seedsman selger cannabisfrø som en samlebar genetisk bevaringssuvenir til personlig bruk. Spiring og dyrking av cannabisfrø er ulovlig i de fleste land. 

 

Spansk advarsel 

Besittelse av hamp/cannabisfrø i Spania til personlig bruk er ikke straffbart. Dyrking av cannabis til personlig bruk er ikke straffbart og medfører ingen administrativ sanksjon dersom det ikke er synlig for allmennheten. 

 

UK Advarsel 

I henhold til seksjon 6 av Misuse of Drugs Act 1971 er det en lovbrudd å dyrke en hvilken som helst plante av slekten cannabis i Storbritannia uten lisens fra utenriksministeren. Enhver som begår lovbrudd i strid med denne paragrafen kan bli fengslet eller bøtelagt, eller begge deler. Vær derfor oppmerksom på at spiring av frø kjøpt fra Seedsman-nettstedet uten en passende lisens er ulovlig i Storbritannia. 

 

Internasjonal advarsel 

Vi sender frøene våre under forutsetning av at de ikke blir brukt i strid med gjeldende lokal lovgivning. Vi nekter å selge cannabisfrø til noen vi har grunn til å tro kommer til å bruke dem til kriminelle formål. 

Regelverket for cannabisfrø er forskjellig fra land til land. Vi anbefaler deg derfor å spørre om regelverket du er underlagt. 

Av denne grunn aksepterer Seedsman intet ansvar for produkter som fanges opp eller går tapt under transport hvis du bestiller et produkt som skal sendes til et land der det er ulovlig. 

Seedsman ønsker ikke å få noen til å handle i strid med loven. Alle personer som kjøper frø er ansvarlige for sine handlinger i fremtiden. Seedsman påtar seg intet ansvar i denne forbindelse. All informasjon på Seedsman-nettstedet og eventuelt Seedsman-kampanjemateriell eller -emballasje er til informativ kun formål, og er ikke ment å tolerere, fremme eller oppfordre til bruk eller dyrking av ulovlige og/eller kontrollerte stoffer. 

Som kunde hos Seedsman har du også forbud mot å distribuere Seedsman-frø til land der besittelse av og/eller salg av cannabisfrø er ulovlig. 

Seedsman aksepterer ikke noe produktansvar og vi gir ingen garantier angående levedyktighet og spiringshastigheter for alle varianter.