Voorwaarden

Door onze website www.seedsman.com te gebruiken/aan te schaffen, accepteert u onze Algemene voorwaarden, Privacybeleid en Juridische disclaimer.

De website en het domein van Seedsman ("Seedsman") zijn eigendom van:Onze producten

Vanwege de aard van sommige van onze producten moet u ouder zijn dan 18 om deze te kunnen bekijken en/of kopen bij Seedsman. Door op deze site te kopen, garandeert u dat u ouder bent dan 18 jaar.Prijzen en informatie

Prijs- en beschikbaarheidsinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Behalve met betrekking tot de beschrijving van producten en diensten die op onze website kunnen worden besteld, garanderen wij niet de volledige juistheid van de informatie die op de website wordt verstrekt.

Seedsman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de meningen die worden geuit in, of de inhoud van, productrecensies, blogs of andere opmerkingen of foto's die op deze site worden getoond. Het feit dat meningen en opmerkingen van derden worden weergegeven, betekent niet dat ze worden onderschreven, begunstigd of aanbevolen door Seedsman of een medewerker. 

Lees de instructies, handleidingen en andere gebruikersdocumentatie die bij uw producten worden geleverd zorgvuldig door. Seedsman is niet betrokken bij de vervaardiging van producten en zal geen advies geven over het gebruik of de werking ervan volgens de richtlijnen van de fabrikant. U wordt dringend verzocht alle producten veilig en volgens de richtlijnen van de fabrikant te gebruiken. Returns & Refunds Policy 

Om u volledige gemoedsrust te geven wanneer u bij ons winkelt, garanderen wij dat u elk artikel waar u niet helemaal tevreden mee bent terugbetaalt, indien geretourneerd in overeenstemming met ons retour- en restitutiebeleid. 

Zorg ervoor dat uw afleveradres correct en volledig is ingevuld voordat u uw bestelling verzendt. ALS uw bestelling naar ons kantoor wordt geretourneerd, zullen we deze graag opnieuw verzenden. Als uw bestelling NIET naar ons kantoor wordt geretourneerd, nemen wij geen verantwoordelijkheid en kunnen we deze onder geen enkele omstandigheid gratis opnieuw verzenden. 

Een adresfout valt niet onder onze Stealth Shipping-belofte. 

 

GEEFT TERUG 

We helpen u graag met eventuele vragen over uw bestelling binnen 90 dagen vanaf de datum waarop de bestelling is verzonden. 

Als u gekochte goederen om welke reden dan ook wilt retourneren, moet u: Neem contact op eerst per telefoon, fax of e-mail om uw retour te bevestigen, binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling. Alle goederen die zonder voorafgaande toestemming van Seedsman worden teruggestuurd, worden op uw kosten teruggestuurd. 

Geretourneerde goederen moeten nieuw, ongebruikt en in de originele verpakking zijn. Zodra u uw retour bij ons heeft bevestigd, stuurt u de artikelen naar onze postadres. Alle retourzendingen zijn de verantwoordelijkheid van de klant totdat ze ons bereiken. 

De goederen moeten worden teruggestuurd met een geregistreerde service, aangezien we niet verantwoordelijk zijn voor retourzendingen die verloren gaan in de post. 

 

Beschadigde/defecte goederen 

In het onwaarschijnlijke geval dat een artikel defect of beschadigd blijkt te zijn, kunt u het terugsturen voor vervanging of terugbetaling. Neem binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling contact met ons op en retourneer de goederen volgens ons retourbeleid hierboven. 

We zullen eventuele verzendkosten terugbetalen die zijn gemaakt bij het retourneren van artikelen naar ons. In het VK moeten artikelen worden geretourneerd via First Class aangetekende bezorging. In het buitenland mogen artikelen alleen worden geretourneerd via de nationale postdienst van uw land. We raden aan om een verzekerde bezorgmethode te gebruiken; we accepteren echter geen extra kosten voor gegarandeerde diensten op de volgende dag of andere koeriersdiensten. 

Uw vervangende goederen worden binnen 14 dagen na ontvangst van uw retourzending verzonden (of uw betaling wordt terugbetaald). 

 

Uitwisselingen 

Als u uw artikel(en) wilt ruilen voor andere producten in ons assortiment, neem dan eerst contact met ons op, binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling. 

Geretourneerde goederen moeten nieuw, ongebruikt en in de originele verpakking zijn. Geef aan welk(e) artikel(en) u als vervanging wilt ontvangen. 

We brengen de kosten voor het verzenden van deze vervangende kaarten op uw kaart in rekening, evenals het eventuele extra saldo dat uw bijgewerkte bestelling met zich mee kan brengen. Als u met een alternatieve methode heeft betaald, moet u eventuele extra kosten dekken voordat de vervangende goederen worden verzonden. Als de kosten van de vervangende goederen lager zijn dan die van uw geretourneerde goederen, krijgt u het verschil terug, minus de verzendkosten. 

 

Restitutie 

We zullen de kosten van geretourneerde goederen terugbetalen. Verzendkosten worden niet gerestitueerd. 

We vergoeden de kosten voor het retourneren van de goederen niet, behalve voor het retourneren van defecte of beschadigde goederen. 

Terugbetalingen worden gedaan door creditering van uw kaart of door een cheque, afhankelijk van de methode die voor de betaling is gebruikt. 

Restitutie vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van uw retourzending. 

 

Copyright en handelsmerken 

Seedsman geeft u geen enkel recht of belang in auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten op een product, noch het recht om deze te kopiëren. Het auteursrecht op Seedsman en de inhoud van alle software, website en pagina's met betrekking tot de Seedsman-website is eigendom van of in licentie gegeven aan Seedsman. Het mag niet worden gebruikt, gekopieerd of gewijzigd zonder onze uitdrukkelijke toestemming. Copyright strekt zich uit tot het ontwerp, de look en feel van Seedsman, alle foto's erop en het marketingmateriaal. 

Je mag Seedsman-inhoud alleen voor privé- en niet-commercieel gebruik gebruiken, dwz om delen van Seedsman-inhoud te bekijken, kopiëren en af te drukken met als enig doel om bestellingen te plaatsen. 

Seedsman en onze logo's zijn handelsnamen of handelsmerken van Seedsman en mogen door niemand anders worden gebruikt zonder onze uitdrukkelijke toestemming. De handelsmerken van de op Seedsman verkochte merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. 

 

Beperking van de aansprakelijkheid 

Seedsman heeft geprobeerd de beschrijvingen (inclusief alle foto's) van de producten zo nauwkeurig mogelijk te maken, maar u dient de afmetingen op Seedsman te controleren of contact met ons op te nemen voor exacte maten, in het geval van kledingstukken. Seedsman zal haar diensten met redelijke vaardigheid en zorg uitvoeren, maar geeft geen garanties met betrekking tot andermans diensten. 

Seedsman belooft niet dat het gebruik van Seedsman.com ononderbroken of foutloos zal zijn. Onze website wordt aangeboden op 'as available' basis. Bij technische fouten doen wij ons best om deze zo snel mogelijk te herstellen. 

Seedsman bevat links naar andere websites die niet onder onze controle staan. Deze links zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door u en wij zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, kwaliteit, inhoud of aard van de andere sites op internet die eigendom zijn van en worden beheerd door derden ("externe sites") waarnaar Seedsman doorlinkt en websites die zich bevinden op of via een externe site, noch voor transacties met externe sites (inclusief met betrekking tot 'cookies', persoonlijke gegevens, vertrouwelijke informatie of aankoop van domeinnamen of andere diensten). U dient contact op te nemen met de sitebeheerder of webmaster van die externe sites als u zich zorgen maakt over dergelijke links, websites of transacties. 

Deze Algemene voorwaarden zullen geen beperking zijn van eventuele rechten die u als consument heeft die niet mogen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving, noch zullen ze de aansprakelijkheid van Seedsman voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van zijn nalatigheid of enige frauduleuze voorstelling uitsluiten of beperken. 

Behoudens zoals vermeld, sluit Seedsman, voor zover toegestaan door de wet, aansprakelijkheid uit voor verlies of schade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot enige directe, indirecte of gevolgschade en Seedsman is niet aansprakelijk om geld te betalen als compensatie , inclusief maar niet beperkt tot alle aansprakelijkheid met betrekking tot: 

  •     enige onjuiste of onnauwkeurige informatie over Seedsman,
  •     eventuele onderbrekingen van de werkzaamheden bij het updaten van Seedsman,
  •     de inbreuk door een persoon op intellectuele eigendomsrechten van een derde partij veroorzaakt door hun gebruik van Seedsman of een product dat bij ons is gekocht,
  •     enig verlies of schade als gevolg van uw gebruik of het onvermogen om de Seedsmanweb-site te gebruiken of als gevolg van ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens in omstandigheden die buiten onze controle liggen,
  •     enig verlies van winst, verspilde uitgaven, corruptie of vernietiging van gegevens of enig ander verlies dat niet direct het gevolg is van iets dat we verkeerd hebben gedaan,
  •     elk bedrag of soort verlies of schade als gevolg van virussen of andere kwaadaardige software die de computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen van een gebruiker kan infecteren, veroorzaakt door personen die Seedsman openen, gebruiken of downloaden, of door verzendingen via e-mails of bijlagen ontvangen van Seedsmanor haar licentiehouders en gelieerde ondernemingen.

Seedsman kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet nakomen van enige verplichting onder deze Algemene voorwaarden als een dergelijk falen wordt veroorzaakt door het optreden van een onvoorziene gebeurtenis buiten zijn redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot internetstoringen, communicatiestoringen, brand, overstroming, enz. 

Tigre Uno Distribución, SL behoudt zich het recht voor om elke strafrechtelijke of civiele actie te ondernemen die zij nodig acht in geval van slecht gebruik van haar website en de inhoud ervan, evenals in geval van schending van de Algemene voorwaarden. 

 

Toepasselijk recht en jurisdictie 

De relatie tussen de gebruiker en de aanbieder wordt beheerst door de toepasselijke wetten die van kracht zijn in Spanje. In geval van betwisting kunnen de partijen hun geschillen voorleggen aan de gewone rechtbanken in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake internationale jurisdictie. 

 

Privacy Policy 

Seedsman doet er alles aan om uw privacy te beschermen en belooft alleen informatie die over u is verzameld te gebruiken in overeenstemming met onze privacybeleid. 

 

Legal Disclaimer 

Seedsman verkoopt cannabiszaden als een verzamelbaar souvenir voor genetische bewaring. 

We verzenden onze producten op voorwaarde dat ze niet worden gebruikt in strijd met de toepasselijke lokale wetgeving. De regelgeving en handhaving met betrekking tot sommige van de producten die we verkopen, verschillen van land tot land. Wij raden u daarom aan om navraag te doen over de regelgeving waaraan u onderworpen bent. Om deze reden kan Seedsman geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor producten die worden onderschept of verloren gaan tijdens het transport, als u een bestelling plaatst om een product naar een land te sturen waar het illegaal is. 

We weigeren wietzaden te verkopen aan iemand waarvan we reden hebben om aan te nemen dat we ze niet alleen voor persoonlijk gebruik zullen gebruiken of om ze te gebruiken in een land waar teelt een strafbaar feit is. 

 

Drugsbeleid 

Seedsman moedigt op geen enkele manier het gebruik, de levering of de productie van illegale drugs of gereguleerde stoffen aan. 

Alle informatie op onze website www.seedsman.com is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. 

We moedigen discussie en onderzoek naar drugsbeleid aan, waarbij we de voorkeur geven aan degenen met een sterke agenda voor het minimaliseren van de schade en minder nadruk op strafrechtsystemen. 

Houd er rekening mee dat roken uw gezondheid ernstig kan schaden en fataal kan zijn, en wordt niet aangemoedigd door Seedsman. 

 

Contact us 

Als u vragen heeft over een van onze Algemene voorwaarden, bestelprocessen of leveringsbeleid, neem dan a.u.b Neem contact op.